Skýrslur og aðrar útgáfur á vegum íslenskra og alþjóðlegra aðila

Adair Turner: The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis. The Financial Supervisory Authority, Lundúnir 2009.

–   Birt hér á vef breska Fjármálaeftirlitsins.

Björg Thorarensen og Stefán Már Stefánsson: Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með fjármálamörkuðum í EES-samninginn. Álitsgerð fyrir forsætisráðuneyti, efnahags- og viðskiptaráðuneyti og utanríkisráðuneyti frá 25. apríl 2012.

–   Birt á hér á vef utanríkisráðuneytisins.

Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Skýrsla vinnuhóps sem forsætisnefnd fól að fara yfir núgildandi lagareglur um eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu og leggja mat á hvort breytinga sé þörf. Alþingi, Reykjavík 2009.

–   Birt hér heimasíðu Alþingis.

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum. Stjórnlagaráð, Reykjavík 2011.

–   Birt hér á heimasíðu Stjórnlagaráðs.

Gavin Bingham, Jón Sigurðsson og Kaarlo Jännäri: Framework for Financial Stability in Iceland. Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið og fjármála- og efnahagsráðuneytið, Reykjavík 2012.

–   Birt á hér á heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Greinargerð um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta. Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Reykjavík 2017.

–   Birt hér á heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Nálgast má fyrri greinargerðir áranna 2013-2016 hér.

Greinargerð um rannsóknarnefndir Alþingis skv. lögum um rannsóknarnefndir. Hvaða lærdóm má draga af reynslunni?. Alþingi, Reykjavík janúar 2015.

–   Birt hér á heimasíðu Alþingis.

Kaarlo Jännäri: Report on Banking Regulation and Supervision in Iceland: past, present and future. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 2009.

–   Birt á hér á heimasíðu forsætisráðuneytisins.

Ný Evrópulöggjöf um markaði fyrir fjármálagerninga. Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Reykjavík 2016.

–   Birt hér á heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Ný umgjörð um veitingu fasteignalána til neytenda. Skýrsla fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Reykjavík 2014.

–   Birt á hér á heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Rannsóknarnefnd Alþingis: Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008. Alþingi, Reykjavík 2010.

–   Birt hér á heimasíðu Alþingis.

Rannsóknarnefnd Alþingis: Siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna 2008, 8. bindi, Viðauki 1. Reykjavík 2010.

–   Birt hér á heimasíðu Alþingis.

Rannsóknarnefnd Alþingis: Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl. Alþingi, Reykjavík 2013.

–   Birt á hér á heimasíðu Alþingis.

Rannsóknarnefnd Alþingis: Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna. Alþingi, Reykjavík 2014.

–   Birt hér á heimasíðu Alþingis.

Rannóknarnefnd Alþingis: Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um þátttöku Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA í einkavæðingu Búnaðarbanka Íslands hf. árið 2003. Alþingi, Reykjavík 2017.

–   Birt hér á heimasíðu Alþingis.

Samhent stjórnsýsla. Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands. Forsætissráðuneytið, Reykjavík 2010.

–   Birt hér á heimasíðu forsætisráðuneytisins.

Skúli Magnússon: Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit. Fylgiskjal með þingskjali 1109 á 145. löggjafarþingi 2015–2016, um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.

–   Birt hér á heimasíðu Alþingis.

Skýrsla fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna. Lögð fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010–2011, Reykjavík 2011.

–   Birt á hér á heimasíðu Alþingis.

Skýrslan nefndar um heildarendurskoðun á lögum nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands. Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Reykjavík 2015.

–   Birt á hér á heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Skýrsla nefndar um skuggabankastarfsemi. Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Reykjavík 2015.

–   Birt á hér á heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Skýrsla Stjórnlaganefndar. Stjórnlaganefnd, Reykjavík 2011. Fyrra bindi skýrslunnar er birt hér og síðara bindi er birt hér á heimsíðu Stjórnlagaráðs.

Starf stjórnarskrárnefndar. 1. áfangaskýrsla. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 2014.

–   Birt hér á heimasíðu forsætisráðuneytisins.

Verðskuldað traust. Áherslur Fjármálaeftirlitsins og sýn á fjármálamarkaðinn til 2020. Fjármálaeftirlitið, 2016.

–   Birt hér á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins.

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems.

–   Birt hér á heimasíðu Alþjóðagreiðslusjóðsins.

Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

–   Birt hér á heimasíðu Alþjóðagreiðslusjóðsins.

Communicaton from the Commission, From Financial Crisis to Recovery: A European Framework for Action, COM (2008) 706 final, 29. október 2008.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Communicaton from the Commission to the European Council, a European Economic Recovery Plan, COM (2008) 800 final, 26. nóvember 2008.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Communication from the European Council, Driving European recovery, COM (2009) 114 final, 4. mars 2009.

–   Birt hér á heimasíðu Evrópuþingsins.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the European Central Bank – Regulating financial services for sustainable growth, COM (2010) 301 final, 2. júní 2010.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the European Central Bank – an EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector, COM (2010) 579 final, 20. október 2010.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Communication from the Commission on Bank Resolution Funds, COM (2010) 254 final, 26. maí 2010.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

European Commisson: Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses. European Economy 7 2009.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

European Commisson: Report of the High level group on financial supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosière. 25. febrúar 2009.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Green Paper on Corporate governance in financial institutions and remuneration policies, COM (2010) 286 final, 2. júní 2010.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Short Selling and certain aspects of Credit Default Swaps, COM( 2010) 482 final, 15. september 2010.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Credit Agreements Relating to Residential Property, COM (2011) 142 final, 31. mars 2011.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

White Paper on Insurance Guarantee Schemes, COM (2010) 370 final, 12. júlí 2010.

–   Birt hér á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.